• Welkom op de site van S.V. Twedo

 • Sfeeracties tijdens wedstrijden

 • SFEERACTIES:
  Het is verboden om voor, tijdens en na de wedstrijd vuurwerk, fakkels en/of rookpotten af te steken. De vereniging stelt alles in het werk om te voorkomen dat er vuurwerk wordt afgestoken. De thuisspelende vereniging maakt voorafgaand aan de wedstrijd aan de supporters (uit en thuis) duidelijk dat het verboden is om vuurwerk af te steken.

  Als er toch sprake is van het afsteken van vuurwerk, dan wordt hiervan aangifte gedaan bij de aanklager.
  Zowel de thuisspelende als de bezoekende vereniging kan in staat van beschuldiging worden gesteld. De door de vereniging aangestelde scheidsrechtersbegeleider stelt het arbitrale trio op de hoogte van de door de vereniging genomen maatregelen ter voorkoming van het afsteken van vuurwerk. De scheidsrechter mag geen toestemming verlenen voor het afsteken van vuurwerk.

  Afwijkingen kan alleen wanneer schriftelijke ontheffing is verleend door de gemeentelijke of provinciale overheid. De vereniging is verantwoordelijk voor het aanvragen van een ontheffing en maakt hiervan van tevoren schriftelijk melding bij de KNVB.

  De KNVB doet er alles aan om vuurwerk op en rond de voetbalvelden terug te dringen. Niet omdat vuurwerk niet mooi is, maar omdat het gevaarlijk is.
  Zo kan knalvuurwerk (blijvende) gehoorschade opleveren, kunnen fakkels een temperatuur van 1700 graden krijgen en zware brandwonden tot gevolg hebben en is het inademen van de giftige rook van rookpotten niet bepaald goed voor de gezondheid. Je zal er maar tussen staan. Misschien zelfs met je kinderen.

  Andere sfeeracties die wél zijn toegestaan.
  Vuurwerk mag niet, maar een hoop andere sfeeracties mogen wél.
  Er is van alles mogelijk, van eenvoudige acties tot duurdere (commerciële) opties en/of shows.
  Je kunt hierbij denken aan verschillende veilige alternatieven in plaats van vuurwerk:

  - Muziek eventueel aangevuld met een lichtshow bij avondwedstrijd
  - Opblaasfiguren of buizen (sky-dancers)
  - Confettikanonnen (met grote slierten, i.v.m. opruimen)
  - Grote vlaggen en/of vlaggetjes voor iedereen
  - Trommels
  - CO2 kanonnen

  Bron: KNVB