• Welkom op de site van S.V. Twedo

  • Nieuwe Technische Jeugd Commissie

  • Met ingang van seizoen 2021-2022 hebben wij een nieuwe Technische Jeugd Commissie (TJC). Om er zorg voor te dragen dat de reeds ingeslagen weg een goed vervolg krijgt, zijn de huidige en nieuwe commissie afgelopen maanden zeer actief geweest om tot een goede overdracht te komen. Het door Henderikus Mulder en de huidige TJC opgestelde technisch beleidsplan zal worden voort gezet.

    Wij willen de huidige TJC Henry Visser, Alexander Koops en Mark Rabbers hartelijk bedanken voor hun inzet de afgelopen jaren.

    Jeugdcommissie SV Twedo